" John Gay " (1685-1732).

John Gay (1685-1732) Brits dichter, schrijver, librettist, toneelschrijver en dramaturg.

John Gay werd geboren in Barnstaple, Devon Engelend op 30 juni 1685 en is overleden in Londen op 4 december 1732. Hij was een Engels dichter, schrijver en dramaturg, die vooral bekend is geworden door zijn toneelstuk " The Beggar's Opera " waar de Duitse componist Johann Christoph Pepusch bijpassende muziek voor gekozen heeft (volksbalades). Op 10-jarige leeftijd werd Gay wees en zijn oom, dominee John Hammer, stemde er mee in om voor hem te zorgen. Na zijn opleiding aan de Barnstalle Grammar school ging Gay naar Londen om leerling te worden van een zijdehandelaar. Daar hij het werk bij die zijdehandelaar niet leuk vond, verliet Gay de brangche en ging hij kort werken voor Arthur Hill een manager voor een theatergezelschap, een job die hem veel beter lag. In 1712 zou hij op zijn 27ste tot rond zijn  30ste een ietwat politieke job doen als secretaris van de hertogin Monmouth, hij was dan ook tevens secretaris van Lord Clarendon. in zijn Londense tijd legde hij relaties met Londenaren uit de aristocratie, werd zo een deel van de stadsmaatschappij, en werd hij bekend door zijn poëzie. In 1713 verscheen het gedicht " Rural sports " van zijn hand opgedragen aan zijn vriend Alexander Pope, een vriendschap die zijn ganse leven zou duren. In 1714 publiceerde hij een Gay's shepperd's week, en stelde er een cyclus van herder gedichten voor. Daar bouwde hij een vriendschapsband op met Pope die een prominente schrijver was. Ze bleven levenslang collega's. Zo legde Gay ook connecties met schrijver Jonathan Swift die hem samen met Pope aanmoedigde om te blijven schrijven en zijn werk te publiceren. 

Gay studeerde ook een tijd bij Georg Friedrich Händel, de grootste opera componist van die tijd in Londen, hij schreef verschillende libretto's voor Händels opera's. Gay's liefde voor muziek ging over in vele van zijn geschriften voor het podium en nam een soort van muziek op in zijn toneelstukken. In 1727 verscheen zijn eerste serie  van populaire fabels. In 1728 gaf hij een toneelstuk uit " The Beggar's Opera "; de eerste opvoering had plaats in Londen en eigenlijk was dit een protest op de toenemende invloed  van de Italiaanse opera en dus meteen ook gericht tegen Händel. Als werk was het niet alleen bedoeld als persiflage ten aanzien van de Italiaanse opera, maar gaf het ook de mogelijkheid ook, door de satirische teksten, kritiek op het corrupte bestuur van de eerste minister Sir Robert Walpole. ook verschenen er voor het eerst gewone mensen op het podium. Gay had als begeleiding voor de muziek bij zijn toneelstuk een beroep gedaan op de tot Engelsman genaturaliseerde Duitser van geboorte, Johann Christoph Pepusch (1667-1752) . Pepusch componeerde eigenlijk geen nieuwe muziek ,maar koos eigenlijk voor populaire songs of volkse liederen die in die tijd bekend waren bij de doorsnee bevolking, de balade opera was geboren en zou de grootste bijdrage aan de muziek worden. De bedelaaropera werd enorm populair bij de gewone bevolking omdat men de meeste liederen gewoon kon meezingen, en zo werd dit theaterwerk maar liefst tweeënzestig dagen na elkaar opgevoerd. Het gezegde ging de ronde dat het theaterstuk " Rich gay en Gay rich " werd. Het stuk leverde Gay enkele duizenden ponden op. In 1729 schreef hij nog een vervolg op zijn " Begger's Opera " , " Polly " de avonturen  van Polly Peachum in West-Indië , maar de uitvoering werd een flop en verboden door Lord Chamberlain. In 1730 herschreef hij nog zijn toneelstuk uit 1713 " The Wife of Bath " maar werd al na drie voorstellingen terug afgevoerd wegens onvoldoende belangstelling. 

Hoewel Gay een succesvol schrijver was, was hij toch geen rijk man. Gelukkig had hij toch enkele vrienden bij de high society die hem ondersteunden. De hertog van Queensbary werd Gay's belangrijkste beschermer tot zijn dood op 4 december 1732 in Londen. Hij werd begraven in Westminster Abby. De gravure op zijn graf is een eigen spottende vers. " Het leven is een grap, en alle dingen laten het zien, dat dacht ik ooit, maar nu weet ik het ". 

Van Gay zijn een 17 tal werken bekend de bela,ngrijkste zijn: " Wijn " (1708), " What d'Ye Call it " (1715), " Acis & Galaea " (1719) een libretto voor Händels opera, " The Beggar's Opera " (1728), " Polly " (1729) een vervolg op The Beggar's Opera , en een postuum uitgevoerd werk " Achilles " (1733) . 

Johann Christoph Pepusch (1667-1752)

Johann Christoph Pepbusch (1667-1752) Duits componist.

Pepusch ook soms Dr. Pepusch was een in Duitsland geboren componist in Berlijn  in 1667 en overleden in Londen op 20 juli 1752. Hij bracht het grootste deel van zijn werkzaam leven door in Engeland. Hij werd geboren in Berlijn en hij studeerde muziektheorie bij Martin Klingsberg, Cantor van de Mariënkirche in Berlijn. Op 14 jarige leeftijd werd hij benoemd aan het Pruisische hof waar hij muziekonderricht gaf aan de toekomstige Frederick Willem I van Priusen. Rond 1700 vestigde hij zich in Engeland.

In 1726 richtte Pepusch samen met nog enkele anderen een " Academy of Vocal Music " op, rond 1731 werd het omgedoopt tot " The Academy of Ancient Music ". Pepusch bleef directeur van de Academy tot aan zijn dood in 1752, waarna hij werd opgevolgd door Benjamin Cook. Pepusch stierf in Londen.

Gedurende een periode van 20 jaar organiseerde Pepusch in een muzikale vestiging, een groot huis ten noordwesten van Londen canons en kamerconcerten. Hij was er in dienst van James Brydges, eerste hertog van Chandos. Enkele jaren werkte hij samen met Händel. Pepusch is vooral bekend om zijn arrangement van de muziek voor " The Beggar's Opera in 1728, op het libretto van John Gay. Hij componeerde vele andere werken waaronder podium- en kerkmuziek, maar ook concerten en continuo sonates. Zijn erfenis of verdienste is vooral op pegagogisch vlak naar het opleiden van musici en het draaiende houden van zijn Academy.

Hhet Beggar's Ensemble Johann Christoph Pepusch

Triosonate n° 3 Adagio/Allegro opname 2018.