" 500 jaar schouwburgen in Gent "

Het eeuwfeest van de Koninklijke Nederlandse schouwburg (1899) en de manifestatie " Gent 1500-2000 was de idelale gelegenheid om de kunstmap getekend door de gravische kunstenaar Etiene Hublau  uit te breiden van 13 naar 21 potloodtekeningen. Deze tekeningen werden van begeleidende teksten voorzien door Flor Demedts en Gaby Rabau.

De tekeningen samen met de teksten roepen de sfeer op van 500 jaar " La Grand Théâtre " in Gent en tonen de gebouwen die voor Gent de geschiedenis van het toneelleven 500 jaar mee hebben bepaald 

Het voorwoord is van de toenmalige burgemeester Frank Beke. Flor Demedts is de voorzitter van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst Gent die deze kunst map heeft uitgegeven met de steun van de KBC bank en verzekering ter gelegenheid van " Gent 1500-2000 "

 

Ps: Hier en daar is de originele tekst van Flor Demedts en Gaby Rabau aangevuld en bijgewerkt door Gilbert Antheunis.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Opmerkingen

08.07.2018 18:18

Danielle SCHIJN

Bestaan er opnames van 'Andra Chénier' met M.L. Hendrickx en Emile De Jonghe?

Met vriendelijke groet