Alexander Borodin (1833-1887)

Alexander Borodin (1833-1887)

Evenals de andere leden van de door Mili Balakinev opgerichte " Koesjka " ( de grote vijf) , beoefende  ook Borodin de componeerkunst slechts in zijn vrije tijd. Hij was namelijk een ervaren chemicus van wereldfaam. Zijn taak als hoogleraar scheikunde en later ook als administrateur van de Medische Akademie te St.-Petersburg, het huidige Leningrad, nam veel tijd in beslag.

Hij kreeg privé-les van zijn moeder, die getrouwd was met een bekende arts. Hij had een taalknobbel en gaf blijk van belangstelling voor de muziek. Een belangstelling die snel groeide tot hij verliefd werd op een uitstekende pianiste Catharina Protopopowa, die hem werk van Liszt en Schumann, Chopin en Schubert leerde kennen; hij zou haar  later trouwen in 1863. Op negentienjarige leeftijd had hij reeds kamermuziek, waaronder een pianokwartet, geschreven. 

Toen ontmoette hij Mili Balakinev, die hem aanspoorde tot het schrijven van een symfonie en een aantal liederen. Verschillende daarvan zijn zeer verdienstelijk. Aangespoord door het succes van sommige van zijn werken, begon hij een tweede symfonie te schrijven en tussendoor werkte hij met veel energie aan een opera over de " Prins Igor ". Beide werken moesten evenals andere door andere componisten voltooid worden na zijn dood. Zijn operaprojecten werden dikwijls onderbroken omdat de beroepsbezigheden hem opslorpten. In 1875 was de Symfonie in b klein af. Maar toen er psalmen voor een voorstelling voor een uitvoering werden gemaakt , bleken de twee middelste bewegingen onvindbaar en moesten ze opnieuw worden geschreven. Deze symfonie met haar levendige eerste beweging en een bruisend scherzo vol syncopes, werd later herzien om de orkestratie wat lichter te maken. In onze dagen een succesnummer. Borodin componeerde slechts bij vlagen. Hoewel zijn vurige opwindende Plovetse dansen en andere afzonderlijke delen uit Prins Igor stamden en succes kenden op concerten van Rimski-Korssakov die zijn vriend voortdurend aanmoedigde en hielp, was zijn opera Prins Igor nog altijd onvoltooid toens hij stierf. Deze werd voltooid door Rimski-Korssakov en diens leerling  Glazoenov. De eerste schreef de briljante ouverture uit zijn herinnering zoals Borodin ze hem ooit eens had voorgespeeld op de piano. 

Intussen brak Borodins faam ook in West-Europa door, dankzij Liszt, waaraan hij zijn Symfonisch gedicht " In de steppen " had opgedragen. Borodin eigenlijk de natuurlijke zoon van een Georgisch vorst, was sterk Oosters van stijl. Dat valt vooral op in het vernoemde werk. In zijn tweede symfonie, alsmede de Tartaren muziek uit Prins Igor. Vrijwel al zijn werken steunen op originele ideeën en prikkelende harmonie. Het tweede vioolkwartet waaruit de ietwat zoeterige Nocturne komt is wellicht het minst typische van zijn werken.

Tijdens een afwezigheid van zijn vrouw voor gezondheidsredenen stierf Borodin plotseling op een feestje op 27 februari 1887.

Alexandrer Borodin , balletmuziek " Prins Igor "