Giacomo Puccini (1858 - 1924)

Biografie.

Italiaans operacomponist geboren te Lucca op 22 december 1858 en overleden te Brussel op 29 november 1924. Hij wordt In Italië beschouwd als de grote opvolger van Verdi, en de belangrijkste " verist ". Hij was de schepper van onvergetelijke vrouwenfiguren zoals " Manon Lascaut, Mimi, Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Suor Angelica en Turandot ". Hij stamde uit een familie van musici, speelde als kind reeds orgel, en ging naar het conservatorium in Milaan, waar hij leerling was van Poncielli.

Zijn carrière.

Toen hij 26 jaar was ,kwam zijn eerste opera op de planken " Villi ". Vijf jaar later een historische opera , tegenwoordig vergeten maar toch levensvatbaar werk: " Edgar ". In 1893 is zijn muzikale persoonlijkheid reeds duidelijk te herkennen in de partituur van " Manon Lescaut " die op de wereldpodia een zware concurrentiestrijd heeft moeten ondergaan met " Manon " van Massenet en de afloop is nu nog altijd niet beslecht. Beide werken blijven nu nog repertoire stukken in alle grote operahuizen. In 1896 kwam de grote doorbraak met " La Bohème " en deed Puccini zo een greep naar het meesterschap. Langzaam maar zeker klom hij naar een belangrijke positie in Italië, waarna hij het internationale podium veroverde met zijn werken. In 1900 sloeg " Tosca " in als een bom en veroverde die opera onmiddellijk alle wereldpodia. In 1904 kwam de creatie van " Madama Butterfly ". Deze opera werd in het begin evenmin door het publiek dadelijk begrepen zoals " La Bohème ".  Maar intussen was Verdi overleden en was er een epoche in de operageschiedenis afgesloten en ging er een nieuwe trend open waar Puccini langzamerhand zijn plaats innam.

Hij woonde aanvankelijk in een mooie Villa in Lucca, maar vestigde zich tenslotte definitief in Torre Del Lago, waar hij onvermoeid werk na werk schreef. " La Fanciulla del West ( Het meisje uit het gouden westen) " werd voor Noord-America gecomponeerd, daarna volgde een opdracht uit Wenen, maar dat betrof een operette " La Rondine " ( zwaluw) deze zwaluw was uiteindelijk geen lange vlucht beschoren, het werk werd uiteindelijk niet in Wenen uitgevoerd, omdat ondertussen de oorlog was uitgebroken tussen Oostenrijk en Italië en het werk kwam in Monte Carlo op de planken. 

Het volgende belangrijke werk is " Il Trittico " een triologie van drie éénakters " Il Tabarro " (De mantel) het mystieke " Suor Angelica " en het overrompelend komische werk " Gianni Schicchi ". Onmiddellijk na de prémière begon hij aan zijn " Turandot " dat hij echter nooit zou kunnen afwerken . Het is zijn leerling en vriend Franco Alfano die de ontbrekende delen zou voltooien, uiteraard naar aantekeningen van meester zelf . Op die manier werd de opera gered en werd hij op de planken gebracht twee jaar na Puccini's dood in 1926. En zo completeerde Puccini de galerij van zijn prachtige vrouwelijke figuren met Turendot en Liu, Manon, Mimi, Tosca, Butterfly, Minnie, Angelica en Giorgietta. 

Na 1903 was Puccini's compositiedrang op een laag pitje. In 1903 raakte hij zwaargewond in een verkeersongeval en moest hij lang revalideren. In 1906 overleed zijn librettist en zijn moeder. In 1909 ontstond er een schandaal toen zijn dienstmeisje zelfmoord had gepleegd, nadat Puccini's vrouw haar valselijk had beschuldigd van een verhouding met haar man, en in 1912 overleed zijn uitgever Guilo Ricordi. Een keelziekte maakte het de meester moeilijk om te werken. De laatste redding scheen een operatie te zijn , die in Brussel werd uitgevoerd. Hij heeft de reis naar huis niet meer moeten aanvangen want hij is te Brussel ten gevolge van complicaties bij zijn operatie overleden op 29 november 1924, en door de hele muziekwereld betreurd.

Nabeschouwing.

Critici hebben Puccini nooit hoog ingeschat, voor hen behoorde hij niet tot de groten. Het si zijn publiek dat Puccini de plaats gaf die hem toekwam, eerst in Italië daarna over de ganse wereld . Hij was de verist die de schaduwzijde van het leven ten tonele bracht, maar voor alles was hij een romanticus en humanist. " Di umanita, sopra tutte di umanita ! " dat was zijn lijfspreuk " menselijkheid , boven alles menselijkheid ". Het kon niet mooier gezegd worden , hij was de muzikant van de liefde, de tederheid, zoals ze niet inniger tot uitdrukking gebracht had kunnen worden. Een van zijn belangrijkste biografen Lee von Dovski, citeert zijn uitspraak. " Ik ben altijd verliefd nog zo verliefd als op mijn twintigste. Op de dag dat ik dit niet meer zal zijn wens ik begraven te worden. 

De muze der muziek heeft hem een gave geschonken  van de melodie, waarmee hij in staat was uitdrukking te geven aan de diepste gevoelens der liefde, de innige en heldhaftige, de alledaagse, en de verhevene, de gelukkige en de melancholische, de berustende, de zegevierende, de lijdende en de doodongelukkige dingen des levens . Puccini wordt beschouwd als één van de grootste operacomponisten van het einde der negentiende en begin der twintigste eeuw . Hij is altijd op handen gedragen door zijn publiek, ondanks de koelheid van de critici. Het gevoel dat hij in de schaduw stond van reuzen zoals Verdi en Wagner heeft hem gedurende gans zijn leven gemotiveerd om zichzelf te overtreffen. Puccini's kijk op het operagenre verschilt totaal van de heersende Germaanse manier van opera schrijven van de laat romantiek. Richard Wagner maakte van zijn werken complexe , doorwrochte en meerlagige tragedies, waarvan de mystieke levensbeschouwing aan de grondslag lag. Wagner laat een liefdeskoppel sterven  vanuit mystieke overtuigingen . Bij Puccini vindt men dergelijke ideologie nergens . Dat aan het einde van zijn werken de hoofdfiguur sterft, is louter omwille van de dramatiek. Puccini's opera's bespelen meestal erg oplaaiende passies van wanhoop en erotiek. 

Zijn opera's.

1) " Le Villi " opera in één bedrijf  première 31 mei 1884 Turijn , Theatro Regio di Torino.

2) " Edgar " opera in vier bedrijven première 21 april 1889, Milaan , Thatro alla Scala.

3) " Manon Lescaut " opera in vier bedrijven première 1 februari 1893,Turijn Theatro Regio di      Torino.

4) " La Bohème " opera in vier bedrijven première 1 februari 1896, Turijn Theatro Regio di            Torino.

5) " Tosca " opera in drie bedrijven  première 14 januari 1900, Rome Theatro Constanzi.

6) " Madama Butterfly " opera in twee bedrijven première 17 februari 1904 ,Milaan Theatro alla       Scala.

7) " La Fanciulla del West " opera in drie bedrijven  première 10 december 1910 New York,             Metropolitan Opera.

8) " La Rodine " Operette in drie bedrijven  première 27 maart 1917, Monte Carlo Opera.

9) " Il Trittico " " Il Tabarro" - " Sour Angelico " - " Gianni Schicchi " drie éénakters. Première 14    december 1918 New York, Metropilitan Opera.

10) " Turandot " opera in drie bedrijven in première op 25 april 1926 te Milaan , Theatro alla          Scala.

 Overige composities.

2 composities voor koor. - 16 composities vocale romances voor zang en piano.- 5 strijkkwartetten voor kamermuziek. - één compositie voor orgel. - 4 composities voor piano solo. 

Zijn Villa te Torre del Lago is opengesteld als Puccini Museum.

 

  

 

Puccini 1893 ten tijde van zijn " La Bohème "

Puccini op later leeftijd aan zijn piano.

Puccini met zoon Antonio in 1910

Puccine met vrouw Elvira en zijn zoon Antonio.

Protret van Puccini rond 1918.